Razer Enki Pro HyperSense

  • Razer Enki Pro HyperSense: a gaming chair with haptics

    Razer Enki Pro HyperSense: a gaming chair with haptics

    At CES 2022 Razer announced the Enki Pro HyperSense gaming chair. The modern take adds haptic feedback and RGB to take game immersion to the next level. Razer Enki Pro HyperSense Razer has partnered with haptic feedback giant D-BOX to create a chair that gives us a glimpse of immersive gaming into the future. The…